Næringsfond – ny utlysning

0
47
Luftfoto Kristiansund sentrum
Kristiansund sentrum sett fra luften Fotograf: Per Kvalvik

Kristiansund Kommune har en gladnyhet til byens bedrifter, kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har, eller har hatt, inntektstap eller ekstra kostnader forbundet med Covid-19.

Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger. Etter en tredje tildeling i forbindelse med budsjettvedtak i Stortinget har Kristiansund kommune fått tilført ytterligere midler.

Tidligere ramme

Den tidligere rammen på 75 000,- er økt til 150 000 pr søker. Søkere som har fått tildelt 75 000 kan derfor søke på nytt med en total ramme på 150 000,-

Kristiansund kommune har så langt tildelt 6 003 473,- til byens næringsliv for å avhjelpe situasjonen for virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smittevernstiltak og tidligere nedstengninger. For byens næringsliv er dette en unik mulighet til å få dekket deler av kostnader og tap av inntekt samt bidra til å gi grunnlag for en «ny start» i forbindelse med pandemiens følger så langt.

Utviklingsprosjekt for næringslivet

Utviklingsprosjekt for næringslivet er ikke omfattet av kompensasjonsordningen. Kristiansund Kommune, ved Hovedutvalg for næring og omstilling, vedtok derfor å lyse ut midler i Kommunalt næringsfond.

Kristiansund kommunale næringsfond prioriterer søknader med prosjekt innenfor kommunens satsningsområder, økonomisk, sosial og økologisk bærekraft som definert i Kommuneplanens samfunnsdel.

Søknadsfrist er: 08.10.2021 og søknader sendes www.regionalforvaltning.no

For spørsmål i forbindelse med søknad ta kontakt med næringskonsulent på e-post Kristin Heggelund eller på telefon 71 57 39 05