«Gå til skolen-aksjon» ved Allanengen skole

0
58
Elin Levinsen Lyngstad
Rektor ved Allanengen skole, Elin Levinsen Lyngstad

I dag startet «Gå til skolen-aksjonen ved Allanengen skole». Dette er et tiltak med pedagogisk innhold som skal gi frisk luft, fysisk aktivitet, mindre motorisert trafikk rundt skolen samt trafikkerfaring.

Som sentrumsskole har Allanengen tidligere hatt en egen trafikk-komitè / utekomite. Tiltak som har kommet ut av dette, er blant annet enveiskjørt gate ved skoleporten, 40-sone i Langveien, samt at skolen har en egen trafikkopplæringsarena («kjøregården») på skoleplana.

I samarbeid med FAU arrangeres «Gå til skolen- aksjon» og foreldrevakter hver høst. I tillegg har 7.trinnet ansvar for «skolepatruljen». Skolepatruljen følger et pedagogisk undervisningsopplegg, hvor elevene står vakter ved skoleporten gjennom hele skoleåret. Det er viktig å påpeke at elever i skolepatruljen ikke har ansvar for sikkerheten til andre barn, men skolen erfarer at tiltaket er forebyggende for bilistene, og trygt for elevene som kommer gående om morgenen.

Gå til skolen aksjonen er et tiltak hvor målet er å få mindre trafikk rundt skolen, samt få flere elever til å gå eller sykle til skolen. Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen. For å få mest mulig respons rundt tiltaket, arrangerer skolen konkurranse blant klassene. Dette innebærer at den klassen som har flest skritt / flest gående ila perioden, får en premie.

Rektor Elin Levinsen Lyngstad er veldig glad for dette samarbeidet som er med foresatte og skolen. Hun sier i tillegg at skolen har et ønske å skape flere hjertesoner i de mest utsatte områdene rundt skolen. For å få til dette, er det behov for et samarbeid mellom skole, foresatte og trafikkavdelingen i kommunen. Og hun viser også til anbefalinger fra Trygg Trafikk:

  • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
  • Øv på skoleveien sammen med barna.
  • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
  • Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
  • Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å sykle alene.
  • Lag hjertesone rundt skolen: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/