Torsdag 8. november blir det åpent møte om mennesket og velferdsteknologi i bystyresalen. Det er Kristiansund demensforening i samarbeid med Kristiansund kommune som inviterer til samlingen.

Her vil du få mer informasjon og kunnskap om demens og velferdsteknologi. Benedicte Nyborg fra Helseinnovasjonssenteret kommer for å fortelle om hva de jobber med for å fremme teknologi i blant annet eldreomsorgen.

For ett  halvår siden hadde demensforening medlemsmøte/åpent møte, med fokus på eldresomsorgen i Kristiansund kommune. Her ble det snakk velferdsteknologiens innmarsj i omsorgsboliger, som den gang var i planleggingsfasen, ble det en del reaksjoner blant foreningens medlemmer.

Det er en ekstra utfordring når  personer med kognitiv svikt/ demens  skal ta i bruk velferdsteknologi som skal trygge deres hverdag, det er ikke bare-bare! Det er utfordrende for den person som skal være bruker og pårørende. Pårørende trenger mer informasjon. Demensforeningen mener at også andre blivende eldre kan ha god nytte av mer informasjon og dermed dempe skeptiske holdninger.

Benedicte Nyborg og Lillian Karlsen fra Helseinnovasjonssenteret skal delta for å gi oss mer kunnskap om mulighetene .Vi skal få anledning til å se på utstyr og vite hvordan det fungerer.  Vi ønsker ett positivt fokus, at  velferdsteknologi skal  gi mennesket trygghet!

Velkommen til møtet 8.november 2018 kl 19.00 i Bystyresalen