Kristiansund kommune tilbyr dose 3 for personer med alvorlig immunsvikt

0
220

https://www.fhi.no/nyheter/2021/tilbyr-3.-dose-koronavaksine-til-personer-med-alvorlig-immunsvikt/

Medikamentliste: https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_130921v3.pdf

Kristiansund kommune vaksinerer dose 3 for personer med alvorlig immunsvikt som drop-in i Braatthallen på torsdag 16.09 fra kl 19-21, inngang B. Vi ønsker å få satt disse vaksinene så raskt som mulig.

Svært viktig informasjon fra kommuneoverlegen:

 • Du må ha med dokumentasjon på sykdom eller dokumentasjon på at du bruker ett av medikamentene i listen som er linket her.
 • Medikamentliste: https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_130921v3.pdf
 • Barn med alvorlig immunsvikt skal ikke ha dose 3
 • Personer med alvorlig nyresvikt eller i dialyse vil bli vaksinert på sykehuset
 • Vi har allerede fått en liste på en rekke personer som skal ha dose 3 fra overlege Tarjei Rønning. Disse vil få beskjed på SMS av oss om at de skal komme på drop-in torsdag.
 • Det er ikke anledning til å få dose 3 for personer utenom de kriteriene som listes opp nedenfor.

Fra FHI:

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon. Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. (https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_130921v3.pdf)

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. (Disse må ha egen bekreftelse fra spesialisthelsetjenesten).

Dersom det er personer som kvalifiserer for dose 3, men som ikke kommer seg i Braatthallen, kan de ta kontakt med Servicetorget og be om å stå på transportliste.