Hold deg sunn – reis bærekraftig

0
18
Attraktivt busstopp på Rådhusplassen. Det er også etablert venteskur ved blant annet Bjerkelund barneskole og Frei ungdomsskole.

Kristiansund og andre byer i Europa prøver å gjøre det bedre å reise miljøvennlig. Hvert år arrangeres Europeisk mobilitetsuke, en holdningskampanje for å motivere til bærekraftig mobilitet.

I går, 16.september 2021, startet den Europeiske mobilitetsuken, som varer til og med 23.september 2021.

Årets motto for mobilitetsuka er «bærekraftig transport», med slagordet «Hold deg sunn – reis bærekraftig». Målene er at flere beveger seg med miljøvennlige reisemidler som buss, sundbåt, sykkel eller gange, både for folkehelsa og for miljøet.

Europeisk mobilitetsuke er en aksjonsform som ikke skaper nye tiltak i seg selv. Siden 2018 har Kristiansund kommune arbeidet målrettet for at du kan bevege deg bærekraftig.

Mye er bra i Kristiansund, men mye kan og skal bli bedre. Målet er at alle skal kunne foreta gode valg for seg selv og for fellesskapet. Til det trenger vi at du deltar, at du tar de miljøvennlige valgene og forteller oss det når vi kan bidra med forbedring der du går, sykler eller tar buss. For at du skal komme helt frem dit du skal. Ha en god reise.

Reisefakta

  • Vet du at du kommer deg fra Piren til Vanndamman med kun 10 minutters gange?
  • Vet du at du kommer deg fra sentrum til store deler av Kirklandet og Innlandet på under 10 minutter ved sykling i moderat tempo?
  • Vet du at du kommer deg til Løkkemyra fra Rensvik på 10 minutter i et moderat sykkeltempo?

Omvendt transporthierarki

Vedtatt i planstrategien til kommuneplanens arealdel at transporthierarkiet skal snus. Nå skal fotgjengere prioriteres først og til sist personbiler.

Sykkelstativ Vågeveien 4
Sykkelparkeringer på plasser i sentrum for sykling til sentrum. Det er også etablert sykkelparkering under tak ved sundbåtkaier og på Kongens plass. I tillegg er det montert sykkelparkering på flere skoler og offentlige arbeidsplasser.
Benker ved Kulturfabrikken
Gjøre eksisterende gang- og sykkeltrasé mer attraktiv: Her vist ved nytt kaianlegg for opphold ved Gassverktomta.
Busstopp ved Rådhusplassen
Attraktivt busstopp på Rådhusplassen. Det er også etablert venteskur ved blant annet Bjerkelund barneskole og Frei ungdomsskole.