Søndag 21.oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Bøssene er ferdig merket og registrert og vi har så langt fått påmeldt rundt 70 bøssebærere. Vi trenger altså 110 bøssebærere til! Når du melder deg mottar du all praktisk informasjon du trenger.

To timer av din tid

Hver bøssebærer får tildelt sin rode, som er et avgrenset område som man fint rekker å gå de to timene aksjonen varer. Det er veldig kjekt om skoleelever har lyst å gå, bare husk at du da må ta følge med en som er 18 år eller eldre da det er aldersgrense for å registrere seg som bøssebærer.

Meld deg som bøssebærer nå

Vi oppfordrer folk til å melde deg ved å ringe Servicetorget 715 74000, eller ring 02025, eller gå inn på www.blimed.no og registrer deg. Tidspunktet for aksjonen er søndag 21.oktober kl 16.00-18.00

 Kirkens bymisjon er mottaker i år

TV-aksjonen har som mål dette året at vi skal lære om utfordringene her hjemme. Kirkens Bymisjon jobber på en rekke felt der mennesker av en eller annen grunn trenger støtte for å greie seg. Akutt hjelp, deltagelse i hverdagslivet og inkludering i samfunnet er mål for arbeidet som pengene skal brukes på, der det å skape møteplasser er det sentrale.

Møteplasser for deltagelse og inkludering

Kirkens Bymisjon sin virksomhet foregår i Norge. De jobber for at alle mennesker skal oppleve respekt, rettferdighet og omsorg uansett livssyn eller livssituasjon. Hjelp til barn, til unge, til mennesker som strever med rus, mennesker som er ensomme, mennesker som i perioder i livet strever av ulike grunner, det er av oppgaver Kirkens Bymisjon jobber med på et humanitært grunnlag.

Oransjeskjerf-aksjonen

Parallelt med å forberede aksjonsdagen 21.oktober, har den lokale TV-aksjonskomiteen i samarbeid med Frivilligsentralen arrangert strikkekvelder på Kristiansund bibliotek. Mange har strikket skjerf og levert inn. De oransje skjerfene vil bli hengt opp rundt i byen i forkant av aksjonen. Skjerfene er både en fysisk gave til de som fryser, og skal samtidig minne folk om at det lever mange mennesker i Norge som trenger å kjenne varme og inkluderende fellesskap.