Kristin Heggelund – nytilsatt næringskonsulent

0
59
Portrett Kristin Heggelund
Næringskonsulent i Kristiansund kommune Kristin Heggelund

Kristin Heggelund er Kristiansund kommunes nye næringskonsulent.

Kristin startet i jobben som Næringskonsulent 23.august i år, og har nå hatt litt tid til å komme inn i deler av jobben. Hun ser frem til å jobbe sammen med næringslivet og politikere for å skape gode relasjoner som hun håper skal gi grobunn for et blomstrende næringsliv i kommunen fremover.

Kristin kom fra en jobb i oljebransjen, der hun var i 15 år. Nå ønsket jeg nye muligheter i en større organisasjon, sier hun.

«Jeg ønsker å legge til rette for økt sysselsetting samt å jobbe for å tiltrekke nødvendig kompetanse til Kristiansund. Jeg vil jobbe for i enda større grad få næringslivet til å «heie» på hverandre og fremsnakke byen og regionen. Det er et stort ønske at Kristiansund kommune skal fremstå som en attraktiv region å flytte til og være en attraktiv del i regionen for næringslivet å etablere seg i».

En næringskonsulent skal være bindeleddet mellom næringsliv, næringslivs organisasjonene, politikere og administrasjonen i kommunen, og gjennom aktiv deltakelse på møteplasser og andre aktuelle arenaer sørge for at næringslivets interesser blir ivaretatt. Næringskonsulenten skal jobbe for å gi kommunen en tydelig posisjon i dette arbeidet og legge til rette for innovasjon og kommunisere dette eksternt og internt.

Har du spørsmål eller innspill er du hjertelig velkommen til å sende meg en mail eller ringe meg