Oppstart denne uken – fylling, mudring og sprenging i sjø

0
46
Kart over Dalasundet
Kart over Dalasundet der ledninger er tegnet inn

Arbeid med fylling, mudring og sprenging i sjø, i forbindelse med etablering av pumpeledninger for spillvann som skal legges over Dalasundet starter denne uken.

Kristiansund kommune har fått vedtak hos statsforvalteren. Vedtaket lyder som følger; Kristiansund kommune får tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø i Dalasundet i tilknytning til etablering av sjøledninger. Tiltakene omfatter utfylling, sprenging og mudring. Tiltakene er planlagt utført høsten 2021. Vedtaket kan leses hos Statsforvalteren via linken under.

Løyve til tiltak i sjø i Kristiansund | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (statsforvalteren.no)