Vinnere av gavekort

0
27
Siv Iren Stormo Andersson og Anne-Cathrine Olsen
Siv Iren Stormo Andersson og Anne-Cathrine Olsen er veldig glade for den gode oppslutningen om spørreundersøkelsen som ble sendt ut tidlig i sommer

Spørreundersøkelse om valg av tomt for nytt sykehjem og reformen «Leve hele livet» er ferdig og det er trukket 5 vinnere som mottar hvert sitt gavekort på Alti for å ha svart.

Tidlig i sommer sendte Kristiansund kommune ut en spørreundersøkelse for å innhente kunnskap om behov for bistand for kommunale tjenester fremover og hvilke ønsker du som innbygger har for livet som eldre innbygger i Kristiansund.

Kommunen sendte ut 6.300 SMS-er til de som er over 65 år i 2021. Og vi var så heldige at vi fikk svar fra hele 2080 personer. Dette gir kommunen et godt grunnlag for å tilby gode tjenester til deg som innbygger, basert på det dere har svart i denne undersøkelsen.  SMS-en inneholdt en spørreundersøkelse om den nye eldrereformen «Leve hele livet» og hvor det nye sykehjemmet i kommunen skal bygges.

Undersøkelsen er nå ferdig og vi har trukket ut fem vinnere som mottar hvert sitt gavekort på Alti a kr 2000,- Gavekortet kan hentes på Servicetorget fra torsdag 7.oktober 2021. Vinnerne har mottatt informasjon om at de har vunnet et gavekort.

Detaljer i forbindelse med undersøkelsen

Undersøkelsen skal gjennomgås og evalueres, og vi skal gjøre analyser på bakgrunn av den.  Etter et stykke tid vil vi komme med mer informasjon om hvilke innspill og resultater undersøkelsen har gitt oss.