Viktige saker vedtatt i ukens Bystyremøte

0
68
Utvalgsleder Arne Grødahl og ordfører Kjell Neergaard
Utvalgsleder Arne Grødahl og ordfører Kjell Neergaard

Flere viktige saker var oppe til behandling i Kristiansund Bystyre, noen ble vedtatt mens andre ikke ble det.

Det var 11 saker til behandling og 1 sak som betegnes som referatsak i bystyret 7.oktober 2021. Her er det valgt 4 saker for omtale. Ønsker du alle detaljer fra alle saker er det bare å se opptak av hele bystyremøtet på KommuneTV

Helhetlig plan for helse og omsorg

Helhetlig plan for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt i Bystyret. Ordfører Kjell Neergaard sier; «- Da har vi endelig vedtatt helhetlig plan for helse og omsorg. Det er en stor og omfattende plan som erstatter både tidligere plan for pleie og omsorg, og mange delplaner innenfor helse- og omsorgsfeltet. Planen skal gjøre oss i bedre stand til å ta de riktige valgene inn i framtiden, og bidra til at vi kan levere gode tjenester innenfor helse og omsorg i kommunen. Planen har et perspektiv fram mot 2030 og har et stort fokus på å  levere en god eldreomsorg og på redusere ulikhet og utenforskap i samfunnet.»

Ordføreren takker både hovedutvalget og administrasjonen i kommunen for et veldig godt utført arbeid.

Nytt utsalgssted for Vinmonopolet i Kristiansund

Plassering av lokasjon til for et nytt utsalg for Vinmonopolet, ble vedtatt mot 11 stemmer. Lokasjon som ble vedtatt er ved Alti Futura. Det var en del diskusjon om mulige konsekvenser for handelsmønster både i forhold til sentrum og ikke minst om regionen vil handle i større utstrekning i Kristiansund.

Detaljregulering Campus Kristiansund

Endelig vedtak om detaljregulering for Campus Kristiansund kom på plass. Vedtaket lyder som følger; Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-288 Detaljregulering med konsekvensutredning for Devoldholmen. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12. Reguleringsplanene får navnet «Arealet mellom Nordmørskaia og Astrups gate».

Nytt ungdomsråd på plass

Da er et nytt ungdomsråd for 2021 og 2022 for Kristiansund kommune på plass. Etter en del diskusjon av prinsipiell karakter, ble det nye ungdomsrådet valgt i henhold til innstillingen til Bystyret. Det var 5 som stemte i mot innstillingen. Det ble også lagt til 2 kommentarer til protokollen. De gikk på at man skal følge vedtektene og at det skal jobbes ytterligere for at det rekrutteres medlemmer fra alle skoler.