Midlertidig oppheving av enveiskjørt, og innføring av midlertidig parkeringsforbud

0
57
Kart Gomagata

Ifbm. anleggsarbeidene i Freiveien, så er det gjort midlertidig endring på skilting. Blant annet er det åpnet for toveiskjøring i Gomagata mellom Gomagata 2 og Gomagata 10. Videre er det her også satt opp parkering forbudt, slik at anleggsmaskiner/biler kommer seg frem.