Digitalisering av søknadsprosessen for å bli støttekontakt

0
71
Jurga Benkan og Maren Jakobsen

I sommer har Bo og habilitering jobbet med å digitalisere søknadsprosessen for å bli støttekontakt.

Dette har vært et samarbeid mellom spesialkonsulent for støttekontakttjenesten Jurga Benkan, personalrådgiver Maren Jakobsen og rådgiver i IKT Orkide Svein Taknæs. Gjennom dette arbeidet har vi utviklet en egen side på kommunens hjemmeside som heter «jeg ønsker å bli støttekontakt». Her vil en finne informasjon om hvordan søknadsprosessen er, hva som forventes og det elektroniske søknadskjemaet som en skal bruke. Vi har bygd opp siden ved å se på spørsmål enkelte har når de vurderer å bli støttekontakt. Hele prosessen er beskrevet fra første møte til hvordan en skal levere rapport og timeliste.

Ved å gjøre søknadsprosessen digital håper vi å nå ut til flere og at mange vil søke om å bli støttekontakt. I tillegg til å digitalisere søknadsprosessen jobber vi med et spennende prosjekt som skal ta for seg nye gruppetilbud innenfor ordningen. Dette vil vi komme tilbake til etterhvert.

Hvis du er sosialt engasjert og finner gleder i å hjelpe andre mennesker – søk. Som støttekontakt vil du hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid. Vi ser frem til å mota din søknad.

Jeg ønsker å bli støttekontakt – Kristiansund kommune