Snart forestående vinter og brøytesesong

0
66
Kart ifbm brøyting på Goma og Nordlandet
Kart ifbm brøyting på Goma og Nordlandet

I forbindelse med forestående vinter og brøytesesong vil vi også i år skilte ekstraordinært parkeringsforbud i enkelte kommunale veier og gater for å lette fremkommeligheten og vintervedlikeholdet av disse.

Vi ser an værvarsel m.m. før vi setter ut skiltene, men innbyggerne må kunne forvente at de kommer opp uten ytterligere varsel.  I henhold til parkeringsforskriftens § 25 har fører og eier av motorvogn undersøkelsesplikt: «På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognen senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet.»

Følgende strekninger vil i første omgang bli skiltet med parkering forbudt, men endringer vil kunne tilkomme hvis behovet skulle tilsi dette:

Kirklandet

 • Mestergata (begge sider mellom Fløyveien og Sveggaveien)
 • Tollinspektør Flors gate (sørsiden mellom Hagbart Brinchmanns vei og Flintegata)
 • Hans Neeraas gate (nordsiden)
 • Politimester Bendixens gate (nordsiden mellom Johan P. Clausens gate og Tempoveien)
 • Makrellsvingen (deler av sørsiden)
 • Flintegata (østsiden)
 • Skytterveien (liten del i forlengelse av gang- og sykkelvei)
 • Ole Jullums gate (sørsiden)
 • Magnus Blikstads gate (sørsiden)

Gomalandet

 • Mellomveien (nordsiden)
 • Ulrik Olsens vei (begge sider deler av gaten)
 • Gomaenga (begge sider deler av gaten)

Nordlandet

 • Riskeveien (del av nordsiden)
 • Fjellgata (vestsiden)

Frei

 • Skolevegen (nordvestsiden mellom Rensvik barnehage og Einerskaret)

I utgangspunktet vil vedtak om skilting gjelde fra 1. november til 1. april 2022, hvilket er definert til å være brøytesesongen. Nedenfor kart hvor strekningene er tegnet på i blått.

Kart Goma og Nordlandet som blir berørt
Kart Frei
Kart Kirklandet