Innspill- og dialogmøte i Bystyresalen.

0
182
Innspill- og dialogmøte i Bystyresalen. Godt oppmøte, fra lokalt næringsliv, i første del av møtet
Innspill- og dialogmøte i Bystyresalen. Godt oppmøte, fra lokalt næringsliv, i første del av møtet

I dag inviterte Hovedutvalg Plan og bygning til innspill- og dialogmøte i Bystyresalen. 

I dag inviterte Hovedutvalg Plan og bygning til innspill- og dialogmøte i Bystyresalen.

Møtet er delt i 3 ulike bolker, der første del satte fokus på næringslivet og de næringspolitiske hensyn som de se rpå som viktige i videre arealplanlegging.

Del 2 setter fokus på landbruksinteressene sammen med grunneiernes interesser. Og siste del av møtet setter fokus på beboernes interesser.

Her er programmet til møtet