Kristiansund voksenopplæring er belønnet med kompetansehevingsmidler fra Direktoratet for Internasjonalisering og Kvalitetsutvikling i høyere Utdanning (DIKU).

DIKU er et er nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid i hele utdanningsløpet, og er organisert som et statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Kristiansund voksenopplæring var ett av kun syv voksenopplæringssentra i hele landet som etter søknad fikk tildelt midler i forrige søkerunde, og kan i løpet av de neste to årene sende til sammen 6 ansatte på en –og toukers etterutdanningskurs i utlandet.
Kompetansemidlene formidles gjennom ERASMUS+, som er EUs program for utdanning og opplæring.

– Skolen har et bevisst fokus på internasjonalt samarbeid og erfaringsdeling. Kompetansemidlene gir både ledelse og lærere ved skolen en mulighet til å utvikle dette sammen med andre ansatte innen voksenopplæringsfeltet, fra hele Europa, sier rektor Richard Wiik. Våre lærere jobber hver dag for at elevene skal bli flinkest mulig ut fra sine egne forutsetninger, og denne tildelingen gir oss adgang til viktige fora, både for å utveksle erfaringer og styrke våre egne ferdigheter og kvalifikasjoner. Samtidig er den et viktig insentiv for å videreutvikle ideer og metoder som skaper en best mulig læringsarena, både i selve klasserommet og når det gjelder tilrettelegging og ledelse.

Wiik forteller at søknaden er utformet som et 2-årig prosjekt under tittelen “Professional development for teachers and staff with a view to innovating and improving the quality of migrant teaching, training and management (MTTM)”.

– Tematikken er viktig i dagens voksenopplæring, noe vedtaksbrevet viser at DIKU sier seg helt enig i. 

Kristiansund voksenopplæring er samlokalisert med Høgskolesenteret på Løkkemyra, har 27 ansatte og hadde i fjor over 300 elever og kursdeltakere, fordelt på Grunnskole for voksne og regulær norskopplæring på ulike nivåer.

Skolen planlegger utvidet satsing på kveldskurs over jul, noe som blant annet betyr at næringslivet i regionen kan tilby nyttig norskopplæring for sine utenlandske ansatte.