Vedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1, videreføres i 7 nye dager fra onsdag 24.11.2021

0
58
Videreføring av lokale tiltak på bakgunn av smittesituasjonen lokalt og den gode effekten som lokale tiltak synes å ha hatt den siste uken
Videreføring av lokale tiltak på bakgunn av smittesituasjonen lokalt og den gode effekten som lokale tiltak synes å ha hatt den siste uken

Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 første ledd bokstav d, viderefører kommuneoverlegen i Kristiansund vedtak som innebærer oppskalering av TISK med forlengelse av isolasjonstid ved SARS-CoV-2 til 7 dager og innføring av lokal smittekarantene på 7 dager for husstandsmedlemmer uansett vaksinasjonsstatus.

Vedtaket er som følger:

1.            Varighet av isolasjon utvides til 7 dager for personer som har påvist SARS-CoV-2. Gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.

2.            Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dager fra testdato hos påvist tilfelle. Karantenen forutsetter at det har vært nærkontakt. Karantenen gjelder for både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør være tidligst på dag 5 av karantenen.

Ved symptomer skal man teste seg så snart som mulig.

De lokale anbefalingene videreføres:

De to første anbefalingene retter seg mot nærkontakter som IKKE er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:

1.          Dersom du har vært i nærkontakt med en koronapositiv bør du bruke munnbind i 7 dager i det offentlige rom der hvor du ikke klarer å holde 1 meters avstand (butikker, kjøpesenter, kollektivtransport)

2.            Dersom du har hatt nærkontakt med en koronapositiv bør du ikke dra på organiserte fritidsaktiviteter eller  private og offentlige arrangement i 7 dager

3.           Utsett besøk hos sårbare grupper (eks beboere i sykehjem eller omsorgsboliger) i 7 dager dersom du har vært i nærkontakt med en koronapositiv

Den siste anbefalingen (nr 4.) gjelder mer generelt for å bremse infeksjonspresset i byen:

4.           Dersom en person hjemme hos deg har luftveisinfeksjon uavhengig av årsak, bør du bruke munnbind i det offentlige rom dersom du ikke klarer å holde 1 meters avstand. (Dette gjelder ikke for arbeidsplasser hvor munnbind er til hinder for arbeid og kommunikasjon).

Anbefalingene, om munnbind, gjelder ikke for barn under 12 år, elever i skoletiden og personer som ikke kan bruke munnbind av medisinske årsaker.

Alle anbefalingene gjelder inntil ny beskjed blir gitt

Ditt ansvar som innbygger

  • Vær hjemme om du er syk
  • Bestill test
  • Infomer dine nærkontakter
  • Har du testet positivt på hurtigtest, bestill pcr på c19.no