Vannmåler må leses av

0
55
Vannmåler må leses av en gang per år
Vannmåler må leses av en gang per år

Vannmåler må leses av en gang per år. Det sendes ut skjema for avlesning i disse dager. Dette sendes til de som har vannmåler.

En gang pr. år sender kommunen ut vannmåleravlesningsskjema i posten til alle som har vannmåler. For å kunne avregne vannforbruket, må vannmåleren leses av.

Rapportering via internett eller svarsendingskort

Målerstanden skal rapporteres via internett eller svarsendingskort. Noen vannmålere har desimaltall i et rødt felt, disse desimaltallene skal ikke være med i registreringen. Spørsmål i forbindelse med avlesningen kan rettes Kommunalteknikk, telefon 715 74 000 eller 715 73626. Les gjerne av målerstanden med en gang, så er det gjort.

Frist for rapportering

1.januar 2022 er satt som frist for å rapportere inn mengde vann forbrukt siden sist avlesning. Anbefaler at det gjøres så raskt som mulig.

Gå inn på linken under og legg inn dine tall.

Vannmåleravlesning