Arbeid med gang-og sykkelvei i Vågen

0
116
Kommunalteknikk starter nå opp med å forholdene for gående og syklende langs vestsida av vågen. Da er det snakk om Gassverktomta og i Holmfjæra i denne perioden
Kommunalteknikk starter nå opp med å forholdene for gående og syklende langs vestsida av vågen. Da er det snakk om Gassverktomta og i Holmfjæra i denne perioden

Det skal jobbes med gang-og sykkelvei i Vågen fremover.

Arbeid på Gassverktomta og i Holmfjæra

Kristiansund kommune ved kommunalteknikk starter nå opp et arbeid på Gassverktomta og i Holmfjæra for å forbedre forholdene for gående og syklende langs vestsida av vågen. Dette langs hovednettet for sykkel på Kirklandet. Det vil også lages oppholdsområder med benker og grøntanlegg.

Prosjektet er en del av arbeidet med å lage et attraktivt hovednett for sykkel i kommunen. Prosjektet er iht. vedtatt Tiltaksplan for sykkel langs hovednettet for sykkel i kommunen.

Gang- og sykkelveiprosjektet vil gjennomføres i to trinn

Gang- og sykkelveiprosjektet vil gjennomføres i to trinn. Før jul vil det legges til rette for grøntanlegg som vil etableres til våren. Anlegget skal stå klart til vårsesongen for sykling.

Ta hensyn

Det bes om at ferdsel i området tar hensyn til anleggsaktiviteten i et område med stor gang- og sykkeltrafikk.

Spørsmål til prosjektet sendes til Maren.Alvheim.Aabak@Kristiansund.kommune.no eller til Servicetorget på telefon 71574000.

Kommunalteknikk starter nå opp med å forholdene for gående og syklende langs vestsida av vågen. Da er det snakk om Gassverktomta og i Holmfjæra i denne perioden