Vedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1, videreføres i 7 nye dager fra onsdag 1.desember 2021

0
70
Kommuneoverlege Askill I Sandvik orienterer Formannskapet om de lokale tiltakene og hvordan kommuneoverlegen ser tiden fremover.
Kommuneoverlege Askill I Sandvik orienterer Formannskapet om de lokale tiltakene og hvordan kommuneoverlegen ser tiden fremover.

Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 første ledd bokstav d, viderefører kommuneoverlegen i Kristiansund vedtak som innebærer oppskalering av TISK med forlengelse av isolasjonstid ved SARS-CoV-2 til 7 dager og innføring av lokal smittekarantene på 7 dager for husstandsmedlemmer uansett vaksinasjonsstatus.

Vedtaket er som følger:

1.            Varighet av isolasjon utvides til 7 dager for personer som har påvist SARS-CoV-2. Gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre.

2.            Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 dager fra testdato hos påvist tilfelle. Karantenen forutsetter at det har vært nærkontakt. Karantenen gjelder for både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldre. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenen.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør i løpet av karantenetiden testes minst to ganger med PCR på kommunens teststasjon. Siste test bør være tidligst på dag 5 av karantenen.

Ved symptomer skal man teste seg så snart som mulig.

Unntak:

  • Der arbeidsgiver i henhold til DSB sine retningslinjer definerer den ansatte som samfunnskritisk kan det gis karantenefritak i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak bør praktiseres strengt og bør ledsages av forsterkede smitteverntiltak (munnbind og daglig testing med hurtigtest eller PCR).
  • Personer som har fått boosterdose/ 3. dose av koronavaksinen og det har gått mer enn 1 uke.
  • Personer med gjennomgått Covid-19 siste 6 måneder
  • Kommuneoverlegen kan gi unntak fra karantene ved tungtveiende sosiale årsaker

De lokale anbefalingene videreføres:

De to første anbefalingene retter seg mot nærkontakter som IKKE er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Generelt for disse gjelder at de må teste seg 2 ganger i løpet av 7 dager med PCR.

1.          Dersom du har vært i nærkontakt med en koronapositiv bør du bruke munnbind i 7 dager i det offentlige rom der hvor du ikke klarer å holde 1 meters avstand (butikker, kjøpesenter, kollektivtransport)

2.            Dersom du har hatt nærkontakt med en koronapositiv bør du ikke dra på organiserte fritidsaktiviteter eller  private og offentlige arrangement i 7 dager

3.           Utsett besøk hos sårbare grupper (eks beboere i sykehjem eller omsorgsboliger) i 7 dager dersom du har vært i nærkontakt med en koronapositiv

Den siste anbefalingen (nr 4.) gjelder mer generelt for å bremse infeksjonspresset i byen:

4.           Dersom en person hjemme hos deg har luftveisinfeksjon uavhengig av årsak, bør du bruke munnbind i det offentlige rom dersom du ikke klarer å holde 1 meters avstand. (Dette gjelder ikke for arbeidsplasser hvor munnbind er til hinder for arbeid og kommunikasjon).

Anbefalingene, om munnbind, gjelder ikke for barn under 12 år, elever i skoletiden og personer som ikke kan bruke munnbind av medisinske årsaker.

Alle anbefalingene gjelder inntil ny beskjed blir gitt

Unntak fra vedtaket

  • Det er mulighet for unntak dersom tungtveiende grunner tilsier det
  • Det er unntak for de med dose 3

Ditt ansvar som innbygger

  • Vær hjemme om du er syk
  • Bestill test
  • Infomer dine nærkontakter
  • Har du testet positivt på hurtigtest, bestill pcr på c19.no