Gomalandet SFO mottar Miljøprisen 2021

0
49
Miljøprisen 2021 går til Gomalandet SFO. Even Totev og Tale Langaas er sammen med Berit Ulriksborg på kjøkkenet og sjekker dagens fruktkasser | Fotograf: Ingunn Strand
Miljøprisen 2021 går til Gomalandet SFO. Even Totev og Tale Langaas er sammen med Berit Ulriksborg på kjøkkenet og sjekker dagens fruktkasser | Fotograf: Ingunn Strand

Gomalandet SFO tildeles Miljøprisen 2021 fra . Det er Kultur-, næring- og folkehelseutvalget Møre og Romsdal fylkeskommune som deler ut denne miljøprisen. Begrunnelsen for tildelingen er for det store engasjementet for reduksjon av matsvinn samt formidling av gode holdninger til resirkulering og gjenbruk.

Matredderne på Gomalandet SFO

«Matredderne på Gomalandet SFO» handler om å redusere matsvinn. Prosjektet startet som en del av et nasjonalt prosjekt som heter «Matjungelen» i 2019, forteller Berit Ulriksborg. Og siden har vi holdt fast i dette. Nå har innholdet hos oss på Goma SFO blitt at jeg henter frukt og grønnsaker fra de lokale butikkene tre ganger i uken, før jeg kommer på jobb, sier Berit. Dette er mat som ellers ville ha gått rett i søpla hos butikkene. Det er mye læring i dette prosjektet.

Forbruk i skolen

Prosjektet har gjort skolen mer bevisst på forbruket sitt. Nye leker, spill og møbler til SFO blir ikke kjøpt inn, men er gjenbruk. Prosjektet treff godt på flere bærekraftsmål, slik som god helse og livskvalitet, ansvarlig forbruk og produksjon og samarbeid for å nå måla.

Ekstra engasjement

Rektor, Kjell Arne Haugan ved Gomalandet, skole roser sine medarbeidere for den ekstra innsatsen de gjør for at dette skal kunne gjennomføres. Dette er gjennomført fordi de som jobber her har et ekstra engasjement for elevene våre. De opplever nok at denne ekstra innsatsen har stor betydning for elevene våre. Berit skyter inn at elever som slutter ved Gomalandet skole gjerne ønsker seg tilbake, fordi de har trivdes så godt hos oss.

Unik læringsarena

Ved å delta i dette lærer barna blant annet om bærekraft, de får sunn mat og disse turene til butikken gjør at hele skolen har frukt hver dag. I tillegg er det både skriving, matematikk og mat og helse inne i det vi jobber med i prosjektet, forteller Berit. Rektor trekker frem at dette prosjektet også passer godt inn i fagfornyelsen der ett av de tverrfaglige temaer er folkehelse og livsmestring. Vi har praktisk utøvelse av fagfornyelsen, smiler rektor. Emballasjen kildesorterer vi, det er litt krevende praktisk, men vi får til det også sier han.

Med fra begynnelsen i 2019

To av elevene som har vært med fra begynnelsen i 2019 er Even Totev og Tale Langaas. De synes det er veldig bra. Even mener at det beste med å være matredder er at mat ikke blir kastet. Tale lærte plutselig at brune bananer smakte både søtere og var gode.

Viktig for alle ved skolen

Det er mange på vår skole som ikke har så sunne matpakker, slik at litt frukt hver dag er ekstra bra for oss, sier Berit. Har vi litt ekstra til overs passer jeg på å sjekke med de som ikke har spist frokost, slik at de i det minste kan få litt frukt før skolen starter. 

Vi spiser stort sett frukt og grønt som de er. For en liten stund siden fikk vi en smoothie maskin fra en lokal bedrift. Det var veldig populært, da har vi fått litt variasjon inn i smakene. Ellers lager vi både kaker og muffins og fruktsalater

Prispengene

Rektor har ikke tatt stilling til hva prispengene skal brukes til ennå. De skal naturligvis gå til SFO, men vi må tenke oss grundig om før vi bruker dem.

Om miljøprisen

«Møre og Romsdal fylkeskommune har kvart år sidan 2009 delt ut ein miljøpris til nokon som har gjort eit særleg fortenestefullt arbeid innafor områda berekraftig utvikling, klima, biomangfald, forureining eller alternativ og fornybar energi. Miljøprisen skal vere ein stimulans til miljøarbeidet i fylket. Sjølve prisen blir delt ut under fylkestingsamlinga i desember og består av eit kunstverk av ein lokal kunstnar og 15 000 kroner. Sidan 2009 har prisen blitt delt ut til ulike formål og til både enkeltpersonar, bedrifter og organisasjonar.» (kilde: Miljøprisen 2021 går til Gomalandet SFO (mrfylke.no)Previous

Miljøprisen 2021 går til Gomalandet SFO. Even Totev og Tale Langaas er sammen med Berit Ulriksborg på kjøkkenet og sjekker dagens fruktkasser - Klikk for stort bilde
Miljøprisen 2021 går til Gomalandet SFO. Even Totev og Tale Langaas er sammen med Berit Ulriksborg på kjøkkenet og sjekker dagens fruktkasser | Fotograf: Ingunn Strand
Miljøprisen 2021 går til Gomalandet SFO. Even Totev og Tale Langaas er sammen med Berit Ulriksborg på kjøkkenet og sjekker dagens fruktkasser - Klikk for stort bilde
Miljøprisen 2021 går til Gomalandet SFO. Even Totev og Tale Langaas er sammen med Berit Ulriksborg på kjøkkenet og sjekker dagens fruktkasser | Fotograf: Ingunn Strand
Fra høyre Marianne Flessen, Magnus Hendseth, Even Totev, Tale Langaas, Synne Lund, Berit Ulriksborg og Kjell Arne Haugan bak - Klikk for stort bilde
Miljøprisen 2021 går til Gomalandet SFO Fra høyre Marianne Flessen, Magnus Hendseth, Even Totev, Tale Langaas, Synne Lund, Berit Ulriksborg og Kjell Arne Haugan bak | Fotograf: Ingunn Strand
Miljøprisen 2021 går til Gomalandet SFO  - Klikk for stort bilde

Rampenissen har også vært på besøk i dag | Fotograf: Ingunn Strand

Fargerikt velkommen til Goma SFO - Klikk for stort bilde
Fargerikt velkommen til Goma SFO | Fotograf: Ingunn Strand