Ferdigstillelse av hovedvannledningen på Nordlandet

0
58
Grunnet arbeid på hovedvannledningen i sonen til Løkkemyra, Røssern, Verkstedveien og Omagata. Mandag 13 desember kl 08.00 og utover dagen, kan det forekomme noe misfarget vann og varierende trykk i perioder. Vi anbefaler at det tappes kaldtvann hvis det kommer farge. Tapp så nært inntaket som mulig. Er det spørsmål eller henvendelser, ring Kristiansund Servicekontor på 715 74000

I disse dager ferdigstilles hovedvannledningen på Nordlandet. Dette gjelder de av dere som hører til hovedvannavdelingen i sonen til Løkkemyra, Røssern, Verkstedveien og Omagata.

Melding til vannabonnenter

Denne meldingen har gått ut til de av dere som hører til hovedvannavdelingen i sonen til Løkkemyra, Røssern, Verkstedveien og Omagata.

«Grunnet arbeid på hovedvannledningen i sonen til Løkkemyra, Røssern, Verkstedveien og Omagata. Mandag 13 desember kl 08.00 og utover dagen, kan det forekomme noe misfarget vann og varierende trykk i perioder. Vi anbefaler at det tappes kaldtvann hvis det kommer farge. Tapp så nært inntaket som mulig. Er det spørsmål eller henvendelser, ring Kristiansund Servicekontor på 715 74000».

Ferdigstillelse av hovedvannledningen

Bakgrunn for denne meldingen er ferdigstillelse av hovedvannledningen i dette området. Mens anleggsavdelingen i kommunen har jobbet med å skifte ut den store gamle vannledningen, har en del abonnenter, samt Vestbase, blitt forsynt med vann fra litt alternative ruter i rørsystemet. Nå er det nye rørsystemet som anleggsavdelingen har lagt ferdig. Arbeidet med å føre forsyningen tilbake til normalen pågår i disse dager.

Avleiring i rørsystemet

I forbindelse med tilbakeføring til normal forsyning vil vannstrømmen i rørene noen steder endre strømningsretning. I et vanlig rør vil det over tid bli avleiringer som ligger med strømningsretningen, når vannstrømmen plutselig snur kan disse avleiringene i røret rives løs og bli transportert videre med vannet. Avleiringene er ikke noe farlig, det består kun av vannets egne bestanddeler. Vannet kan derimot oppleves misfarget og udelikat, smak kan også bli påvirket.

Tappe kaldt vann for å få vekk vann som er misfarget

Dersom vannet er misfarget er bare for forbruker å tappe kaldt vann til det blir blankt og friskt. Årsaken til at en anbefaler å tappe kaldt vann, er at da slipper man å dra disse avleiringene inn i varmtvannstanken.

Tapp ved utekranen

Det kan også være en god ide å tappe så nært tilknytningspunktet ute som mulig, gjerne med en utekran. Årsaken til at en anbefaler dette er at da slipper man å få avleiringene inn i huset der kranene ofte er utstyrt med siler. Vi har opplevd at innbyggere hevder å ha fått dårligere vanntrykk i huset etter slike hendelser. De forteller gjerne om ulikt trykk på kjøkken og bad. Etter at de har fått råd om å rense silene på kranene har problemet blitt borte. Dersom man tapper ute vil man altså unngå å tette disse silene.

Flere arbeidsoperasjoner som kan medføre misfarget vann

Det er flere arbeidsoperasjoner som kan utløse slik misfarging denne uka. Den første er den som gjelder endring av strømningsretning. En annen er at et rør som har ligget ubrukt mens arbeidet har pågått nå skal tas i bruk igjen. Dette røret får en utspyling, det innebærer at hastigheten på vannet i rørene øker og dette kan også føre til at avleiringer i rørene løsner. Den siste er at når et tomt rør fylles med vann blir det et veldig kaotisk med luft som skal evakueres fra røret, dette sirkuset med luftbobler og vann kan også løsne avleiringer.

Litt om hvordan arbeidet går

I dag, mandag, har det vært noen omkoblinger for å forberede fylling av det store røret dette har medført alle disse situasjonene som nevnte ovenfor (snudd vannretning, utspyling av røret og lufting av røret mens det fylles). Rørledningen som har blitt fylt ligger nå gjennom natten og får en skikkelig utskylling.

Prøvetaking

I morgen, tirsdag, stoppes spylingen og det blir tatt vannprøve som sendes til Kystlab. Da må vi vente et par dager på resultatene for å få bekreftet at røret er rent. Dersom prøveresultatene er fine blir vannet satt på så raskt som mulig og arbeidet er ferdig, forhåpentligvis i løpet av inneværende uke.

Skulle det derimot være parametre som er over grenseverdiene for drikkevann blir vannledningen fylt med klor og desinfisert, da følger ny utspyling og vannprøve. Dette gjentas til vannprøvene er OK.