Dose 3 til ansatte i barnehage og skole

0
83
Vaksinekoordinator Hilde Gustad i samtale med kommuneoverlege Askill Sandvik i forbindelse med vaksinering i Braatthallen. I dag har de planlagt ny vaksinering av flere grupper som kan få tilbud om dose 3 i 2021
Vaksinekoordinator Hilde Gustad i samtale med kommuneoverlege Askill Sandvik i forbindelse med vaksinering i Braatthallen. I dag har de planlagt ny vaksinering av flere grupper som kan få tilbud om dose 3 i 2021

Dose 3 til ansatte i barnehage og skole – Kristiansund kommune prioriterer vaksinering av denne viktige gruppen

Kommunen prioriterer ansatte i skoler og barnehager

Regjeringen har bedt kommunen om å prioritere ansatte i skoler og barnehager for en oppfriskningsdose (dose 3). Også i denne gruppen skal det gå 4,5 månereder (20 uker) fra siste dose i grunnvaksineringen til oppfriskningsdosen settes for å gi tilstrekkelige effekt. Regjeringen har besluttet at dette skal gjelde ansatte i barnehage og skoler over 18 år.

Planlegging av vaksinering

Enhetsleder og vaksinasjonskoordinator Hilde Gustad, IT-ansvarlig Erik Ingebrigtsen og kommuneoverlege Askill Sandvik har hatt et møte for å planlegge den kommende vaksineringen.

Viktig å få prioritert denne gruppen

Erik Ingebrigtsen var raskt ute når dette ble kjent. 40 minutter etter at det ble offisielt begynte han å sende beskjed til styrere og rektorer. Dette er personer vi virkelig ønsker å prioritere, sier Erik Ingebrigtsen. Det er totalt ca 800 i denne gruppen i Kristiansund. En god del har allerede blitt vaksinert grunnet alder over 45 og risikogruppe, og nå skal vi få vaksinert resten så raskt som mulig.

Snarlig går det SMS ut til de dette gjelder

De ansatte i skoler og barnehage som fyller kriteriene (over 18 år og gått minst 4,5 måneder siden dose 2) vil snarlig få SMS fra kommunen. Noen vil allerede få muligheten til vaksinering kommende tirsdag den 21.desember, mens flesteparten vil bli vaksinert tidlig i januar på bakgrunn av intervallet, sier enhetsleder og vaksinasjonskoordinator Hilde Gustad.

Formidabel innsats

Byens ansatte i skoler og barnehager har gjort en formidabel innsats under pandemien, sier kommuneoverlege Askill Sandvik. De har vært blant våre frontsoldater, mange arbeider med uvaksinerte og det er nå svært viktig at denne gruppen får god beskyttelse i den delen av pandemien vi går inn i.

Avdelingsleder for Digital utvikling og innovasjon Erik Ingebrigtsen
Avdelingsleder for Digital utvikling og innovasjon Erik Ingebrigtsen