0
86
Kommuneoverlege Askill I Sandvik sier: Vi må gjennom gode smitteverntiltak, avstand og munnbind forsøke ikke å smitte hverandre. Og så må alle som kommer hjem til jul ta ansvar og forsøke å ikke ta med seg smitte hjem til jul. Test deg i kommunens teststasjon eller ta to hurtigtester hjemme når du reiser hjem. Vær hjemme til svar.
Kommuneoverlege Askill I Sandvik sier: Vi må gjennom gode smitteverntiltak, avstand og munnbind forsøke ikke å smitte hverandre. Og så må alle som kommer hjem til jul ta ansvar og forsøke å ikke ta med seg smitte hjem til jul. Test deg i kommunens teststasjon eller ta to hurtigtester hjemme når du reiser hjem. Vær hjemme til svar.

Stabil smittesituasjon i Kristiansund i forhold til koronasmitte. Vi har noen nye tilfeller, men trenden er noe synkende, heldigvis

Antall smittede så langt i uke 50

I uke 50 er det så langt 19 bekreftede koronasmittede i Kristiansund. 6 ubekreftede hurtigtester som vi venter svar på kommer i tillegg. Det har foreløpig ikke kommet noen nye positive på fredag. Det er stort spenn i alder på de smittede denne uken, men vi ser denne uken økende smitte blant voksne under 40 år og barn. Alle vaksinasjonsstatuser er representert. Det er kun to av tilfellene som har ukjent smittekilde. Smitten oppstår typisk etter reising og sprer seg så videre. 7 av ukens smittede er husstandsmedlemmer. 15 av de smittede er fullvaksinerte, 4 er uvaksinerte. Ingen sykehusinnleggelser som vi er kjent med fra Kristiansund fortsatt, og dette er svært bra sammenlignet med gjennomsnittet for landet nå.

Smitte i skoler

Det er smitte i tre av byens skoler. Det dreier seg om få tilfeller og ingen store utbrudd. Ingen kjent smitte i institusjoner.

Antall testede så langt denne uken

Totalt har vi testet 702 personer så langt denne uken.

Hurtigtester

Vi har fått gode nyheter angående hurtigtester. Det kommer heldigvis en større leveranse neste uke og Kristiansund kommune har da god kapasitet gjennom hele jula.

Testing av avløpsvann

I avløpsvannet denne uken er det faktisk synkende konsentrasjon av SARS-CoV 2. CT-verdien er nå 34 mot 30 forrige uke. Jo lavere tall, jo mer koronavirus i avløpsvannet på Hagelin. Det er en markert reduksjon fra forrige uke.

Tiltak har stabilisert situasjonen lokalt

Totalt sett virker det som om tiltakene har stabilisert smitten lokalt. Det er Delta-varianten vi sliter med ennå. Vi har fortsatt ingen påviste tilfeller av Omikron i Kristiansund. En rekke prøver var analysert på onsdag. Det er satt opp nye mutasjonsanalyser i dag, og det er bare et tidsspørsmål før denne mer smittsomme varianten kommer hit. Vi har fortsatt en fordelaktig situasjon i forhold til resten av landet med mye betydelig mindre smitte enn landsgjennomsnittet. Det er et håp at vi går inn i julen med så få personer i karantene og isolasjon som mulig. Vi vil også være bedre rustet når Omikron kommer hvis vi har lav smitte i utgangspunktet.

Gode smitteverntiltak

Det er derfor svært viktig at vi forsøker å holde smitten i byen på et overkommelig nivå den nærmeste tiden. Vi må gjennom gode smitteverntiltak, avstand og munnbind forsøke ikke å smitte hverandre.

Test deg ved reise til Kristiansund!

Og så må alle som kommer hjem til jul ta ansvar og forsøke ikke å ta med deg smitte hjem til jul. Test deg i kommunens teststasjon eller ta to hurtigtester hjemme når du reiser hjem. Vær hjemme til svar på prøven foreligger.

Karantenefritak for barn

En del har reagert på karantenefritaket for barn. Noen kommuner har gjeninnført dette. Vi følger nasjonal forskrift, men vi vurderer situasjonen fortløpende.

Vi ligger godt an med vaksinering her i kommunen

Når det gjelder vaksinering ligger vi svært godt an. Alle over 45 år, alle i risikogruppen og alt helsepersonell i kommune og sykehus som har nådd intervallet (4,5 måneder siden dose 2)har fått tilbud om vaksine før jul. Dette er langt raskere enn de fleste andre kommuner. I tillegg har vi begynt å vaksinere de som jobber i skoler og barnehager. Noen blir vaksinert før jul. Andre tidlig i januar. Vi står også klar til å begynne på resten av befolkningen når dette blir godkjent av Regjeringen.

Kommune-TV kommende onsdag

Minner om kommune-TV onsdag 22. desember kl 12.00. Da får du med deg rykende fersk oppdatering før jul.

Kommuneoverlege Askill I Sandvik sier: Vi må gjennom gode smitteverntiltak, avstand og munnbind forsøke ikke å smitte hverandre. Og så må alle som kommer hjem til jul ta ansvar og forsøke å ikke ta med seg smitte hjem til jul. Test deg i kommunens teststasjon eller ta to hurtigtester hjemme når du reiser hjem. Vær hjemme til svar.
Kommuneoverlege Askill I Sandvik sier: Vi må gjennom gode smitteverntiltak, avstand og munnbind forsøke ikke å smitte hverandre. Og så må alle som kommer hjem til jul ta ansvar og forsøke å ikke ta med seg smitte hjem til jul. Test deg i kommunens teststasjon eller ta to hurtigtester hjemme når du reiser hjem. Vær hjemme til svar.