Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv

0
46
Kommunal kompensasjonsordning kommer nå til lokalt næringsliv. Koronautsatte bedrifter i Kristiansund får nå støtte i femte og sjette runde av kommunal kompensasjonsordning
Kommunal kompensasjonsordning kommer nå til lokalt næringsliv. Koronautsatte bedrifter i Kristiansund får nå støtte i femte og sjette runde av kommunal kompensasjonsordning

Kommunal kompensasjonsordning kommer nå til lokalt næringsliv. Koronautsatte bedrifter i Kristiansund får nå støtte i femte og sjette runde av kommunal kompensasjonsordning.

Det er drøyt 4 millioner som nå tildeles byens servering, overnatting, reise og opplevelsesvirksomheter, som ble hardt rammet av smittevernstiltakene som ble innført i desember 2021.

Hvem kan søke

 • Virksomheter som har skjenkebevilling gitt av Kristiansund Kommune
 • Overnattingsvirksomheter
 • Reisearrangører og opplevelsesvirksomheter
 • Virksomheter som har servering som del av omsetningen
 • Virksomheten må være registrert i MVA registeret og ha et organisasjonsnummer
 • Virksomheten må ha forretningsadresse i Kristiansund

Slik søker du:

Søknader leveres elektronisk på Regionalforvaltning.no. Dersom virksomheten ikke har brukerkonto på regionalforvaltning fra før, må brukerkonto opprettes før søknad sendes. Dokumentasjon må vedlegges. Søknadsfristen er 14. januar 2022.

 1. Regn ut omsetningssvikten

For å finne frem til omsetningssvikten må dere sammenligne snittet av inntekten i september, oktober og november 2021 med omsetningen i desember 2021. Omsetningstapet utgjør differansen mellom snittomsetning de tre månedene og faktisk omsetning i desember 2021.

 1. Regn ut økte kostnader

Finn de økte kostnadene på samme måte som dere fant omsetningssvikten. Økte kostnader kan være:

 • Kostnader knyttet til smittevern, for eksempel økt bemanning og utstyr
 • Kostnader knyttet til varelager
 • Kostnader knyttet til permitteringer

Om virksomheten har mottatt støtte tidligere må dette oppgis i søknaden. Dette gjelder også om støtten er liten. Det må oppgis hvilken støtteordning tildelingen er mottatt fra, hvilket regelverk støtten er tildelt på og hvilke kostnader som er dekket samt støttebeløp.

Kristiansund Kommune, Kommunal – og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkningsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak i forbindelse med denne ordningen. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at offentlig støtte må tilbakebetales med renter og renters rente.

Har du spørsmål, ta kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med næringskonsulent Kristin Heggelund telefonnummer: 71 57 39 05