Torsdag 8.november skal elever fra femte trinn ved Allanengen skole inntatt Kristiansund rådhus hvor Gry Fuglset fra Skatteetaten veileder elevene i opplegget «Vårt Lokalsamfunn»

Gjennom Ungt Entreprenørskaps program «Vårt lokalsamfunn,» får elevene større kunnskap om hvordan lokalsamfunnet fungerer og lærer om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd.

Veilederen fra Skatteetaten skal gjennomføre programmet «Vårt lokalsamfunn» fra Ungt Entreprenørskap.

Etter denne dagen forstår elevene bedre sammenhengen mellom verdiskaping, skatt og de fellesgodene vi har i samfunnet, slik som skoler, veier og sykehus.

Forankret i overordnet del av læreplanene

Overordnet del av læreplanene sier at skolen skal legge til rette for tre tverrfaglige temaer, der demokrati og medborgerskap er et av temaene.

Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap og at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet. Gjennom Vårt lokalsamfunn lærer elevene dette på en praktisk måte, og det blir enda mer relevant når vi bruker bystyresalen som arena denne gangen, forteller Ingeborg F. Johannessen i Ungt Entreprenørskap.

I Kristiansund skal 5.klasser i tur og orden komme til rådhuset i tiden fremover for å være med på dette opplegget.

Engasjerte elever fra Allanengen skole sitt 5. trinn i bystyresalen. Foto: Tore Lyngvær