Lokale karantenevedtak i henhold til smittevernloven

0
124

Lokale karantenevedtak i henhold til smittevernloven ble vedtatt i dagens beredskapsmøte i kommunens kriseledelse

I henhold til smittevernloven §4.1 gjør kommuneoverlegen i Kristiansund følgende vedtak:

Tiltak 1:

Karantenereglene i covid-19-forskriften § 4i skal også gjelde for personer selv om de har fått boosterdose (dose 3) når de er husstandsmedlemmer ellers tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist SARS-CoV-2. Dette betyr at i Kristiansund kommune skal du i karantene uavhengig av vaksinasjonsstatus hvis en husstandsmedlem er smittet. Karantene settes til 7 dager fra testdato.

Unntak:

Der arbeidsgiver i henhold til DSB sine retningslinjer definerer den ansatte som samfunnskritisk kan det gis karantenefritak i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak bør ledsages av forsterkede smitteverntiltak som munnbind og daglig testing med hurtigtest eller annenhver dag med PCR.

Unntak også for gjennomgått covid-19 siste 3 måneder.

Tiltak 2:

Smittekarantene for personer under 18 år og elever i videregående skole:

Karantenereglene i covid-19-forskriften § 4i skal også gjelde for personer under 18 år og elever i videregående skole, også de som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nære. Det betyr at unntak fra karantene i covid-19 forskriften § 4i, 4. ledd bokstav c for personer under 18 år og elever i videregående skole ikke gjelder i Kristiansund kommune.

Unntak:

Unntak for gjennomgått covid-19 siste 3 måneder.

Unntaket for ansatte i skoler og barnehage gjelder fortsatt.

Anbefaling fra smittevernoverlegen

  • Arrangementer anbefales avlyst eller gjennomført digitalt. Dersom man likevel velger å gjennomføre gjelder nasjonale regler.
  • Maksimalt 5 gjester i hjemmet dersom de ikke er i samme husstand.

Vedtak og anbefalinger gjelder fra 07.01.2022 kl 24.00 og til og med 14.01.2022

Begrunnelse for vedtakene

Kristiansund kommune har en eksplosiv smitteutvikling av Omikron som nå er i alle deler av samfunnet. Vi har et større utbrudd i flere sårbare miljøer. Kapasiteten vår innenfor de kommunehelsetjenesten er truet med stort fravær pga mange i isolasjon og karantene. For at tjenestene våre ikke skal bryte sammen må vi inn med strengere tiltak. Karantenen for barn og ungdom anses som nødvendig for å bremse smittespredningen hos barn og de konsekvensene dette igjen har for resten av samfunnet. Karantenen hos husstandsmedlemmer med 3 vaksinedoser begrunnes med at et økende antall personer som har fått dose 3 smittes ved omikronvarianten, selv om de får milde forløp. Husstandsmedlemmer utsettes i mye større grad for smitte.

Kristiansund, 07.01.22

Askill Sandvik Kommuneoverlege

Fra før har Kristiansund besøksrestriksjoner ved sykehjem og videregående skoler i rødt med digital hjemmeundervisningPublisert avIngunn Strand Sist endret07