Lokalt vedtak kort forklart

0
61
Kommuneoverlege Askill Sandvik og kommunalsjef helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson understreker viktigheten for alle kommunale tjenester, at smitten med koronavirus spres så lite og sakte som mulig. Dette er noe vi sammen må jobbe for at skal bli en realitet ved å etterleve både nasjonale og lokale vedtak samt alle anbefalinger.
Kommuneoverlege Askill Sandvik og kommunalsjef helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson understreker viktigheten for alle kommunale tjenester, at smitten med koronavirus spres så lite og sakte som mulig. Dette er noe vi sammen må jobbe for at skal bli en realitet ved å etterleve både nasjonale og lokale vedtak samt alle anbefalinger.

Lokalt vedtak kort forklart

Dette er kortversjonen av dagens vedtak og anbefalinger i beredskapsledelsen

  • Karantene for personer under 18 år og elever i videregående skole
  • Karantene for husstandsmedlemmer uavhengig av vaksinasjonsstatus (Unntak for samfunnskritisk med dose 3)
  • Maks 5 gjester i eget hjem
  • Alle arrangementer anbefales avlyst eller digital gjennomføring
  • Alle i karantene uavhengig av vaksinasjonsstatus, bør testes to ganger.

Gjelder fra midnatt og i 1 uke.

Kommunalsjef helse og omsorg

Kommunalsjef helse og omsorg, Siv Iren Stormo Andersson, er opptatt av at vi skal kunne drifte kommunens helsetjenester fremover, derfor er det så viktig at både de nasjonale og de lokale tiltakene følges av kommunens innbyggere.

Slik det ser ut nå er det fravær av medarbeidere i alle kommunale tjenester, som er den største utfordringen. Da er det fravær i form av sykdom eller karantene, det er snakk om. For at dette fraværet skal bli minst mulig må alle bidra så godt som mulig ved å etterleve nasjonale og lokale vedtak samt anbefalinger, understreker Stormo Andersson.

Hele det lokale vedtaket kan du lese her