Videreføring av lokale vedtak

0
46
Kommuneoverlege Askill Sandvik har bestemt at de lokale vedtak skal videreføres noen dager til. Det er viktig og riktig å videreføre de lokale tiltakene, sier kommunalsjef helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson. Hun fokuserer på viktigheten av at de kommunale tjenester opprettholdes på en så god måte som mulig i denne krevende situasjonen.
Kommuneoverlege Askill Sandvik har bestemt at de lokale vedtak skal videreføres noen dager til. Det er viktig og riktig å videreføre de lokale tiltakene, sier kommunalsjef helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson. Hun fokuserer på viktigheten av at de kommunale tjenester opprettholdes på en så god måte som mulig i denne krevende situasjonen.

Kristiansund kommune har hatt 2 lokale vedtak gående den drøye siste uken. Disse videreføres til og med midnatt 14.januar 2022.

Vedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1, tirsdag 11.01.22

Vedtak 1

Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 gjør kommuneoverlegen i Kristiansund vedtak om besøksrestriksjon for Bergan sykehjem, Kringsjå sykehjem, Storhaugen helsehus, Frei sykehjem, Rokilde og Barmannhaugen for alle besøkende med unntak for palliasjon eller alvorlig syke.

Begrunnelse for vedtaket

Kristiansund kommune har et stort omikronutbrudd med en betydelig smitteutvikling. Siden slutten av desember har det vært koronasmitte i alle sykehjem i Kristiansund. Det er smitte både hos pasienter og ansatte. Det er blant annet et større pågående utbrudd ved Bergan sykehjem. Det er nå svært viktig å begrense smitten i dette sårbare miljøet for å unngå alvorlig sykdom. Vedtaket anses som nødvendig ut ifra smittesituasjonen og er forholdsmessig ut i fra den høye risikoen ved smitte. Vedtaket har vært drøftet med Eldrerådet og brukerrådsrepresentanter.

Vedtakets opprinnelige varighet var fra 04.01.22 kl 12 til og med 11.01.22 kl 12. Vedtaket forlenges med samme begrunnelse til og med 14.01.22 klokken 24.

Vedtak 2

Kommuneoverlegen i Kristiansund har 11.01.22 gjort hastevedtak som omfatter kommunenes videregående skoler (Atlanten videregående skole og Kristiansund videregående skole). Videregående skoler i Kristiansund skal ha digital undervisning. Det gis unntak for sårbare elever.

Begrunnelse for vedtaket

Kristiansund har en eksplosiv smitteutvikling som er drevet av Omikron. Det er mange smittede i aldersgruppen 17-19 år. Antallet er høyt og smittesituasjonen er uoversiktlig. På bakgrunn av den alvorlige smitteutviklingen i byen, med risiko for stor spredning ved oppstart av de videregående skolene, skal det være digital undervisning i en periode fremover. Saken har vært drøftet med rektorene på de videregående skoler og Statsforvalter.

Vedtakets opprinnelige varighet var fra 06.01 til og med 13.01. Vedtaket forlenges tom 14.01 kl 24.

Kristiansund, 11.01.22 Askill Sandvik Kommuneoverlege