Resultat fra folkeavstemningen og innbyggerhøringen

0
36
Ordfører Kjell Neergaard som også er leder for valgstyret i Kristiansund kommune
Ordfører Kjell Neergaard som også er leder for valgstyret i Kristiansund kommune

Da er resultatene av folkeavstemningen og innbyggerhøringen om regiontilhørighet klare.

Folkeavstemning om regiontilhørighet

Det er nå klart at folkeavstemningen hadde en tydelig overvekt til fordel for at Kristiansund kommune skal fortsette som en del av Møre og Romsdal fylke. Dette ble orientert om i Valgstyremøtet i dag tirsdag 18.januar 2022.

Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på region 

Region Forhånd FS % Valgting VT % Total Total % 
Møre og Romsdal 3339 63,79% 305 57,66 3644 63,23% 
Trøndelag 1895 36,21% 224 42,34 2119 36,77 
Totalt antall regionfordelte stemmesedler 5234 100% 529 100% 5763 100% 

Innbyggerhøring

Innbyggerhøringen ble gjennomført i perioden 10.01.2022 – 14.01.2022 og med en svarprosent på 23,2%. Det var 52,3 %, av de som svarte, som svarte at de har høy tilhørighet til Møre og Romsdal. Det var 26 % som svarte at de har lav tilhørighet til Møre og Romsdal. Det var 33%, av de som svarte, som sa de har høy tilhørighet til Trøndelag og 46% som har lav tilhørighet til Trøndelag.