Barnehageopptak 2022

0
42

Søknadsfristen for barnehageopptaket er 1. mars 2022 

Søknadsskjema for barnehageplass finner du på kommunens hjemmeside, og gjelder alle barnehager i Kristiansund.   https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/barnehage/soke-endre-eller-bytte-barnehageplass/soke-ny-barnehageplass/

Det må søkes innen fristen for at lovfestet rett til plass jf. barnehagelovens § 12a skal kunne utløses. Dette gjelder for de som har lovfestet rett til plass innen utgangen av august, september, oktober og november. 

Dersom du har søkt om barnehageplass og fremdeles står på venteliste, trenger du ikke å søke på nytt innen 1. mars. 

For å være med i overføringsopptaket i 2022, må du ha søkt om overføring eller endring av plass-størrelse mellom 1. desember 2021 og 1. mars 2022.  

Dersom du har en gammel overføringssøknad inne, og denne er sendt før 01.12.2021, må du slette den gamle søknaden og søke på nytt. 

Informasjon om ordninger knyttet til søknad om redusert foreldrebetaling finnes også på kommunens hjemmeside.  

Ta kontakt med Servicetorget om du har spørsmål til opptaket.