Vedtak Smittevernloven §4.1

0
33
Vedtak i henhold til Smittevernlovens § 4.1
Vedtak i henhold til Smittevernlovens § 4.1

Med hjemmel i smittevernloven §4.1, gjør kommuneoverlegen i Kristiansund hastevedtak gjeldende fra 21.01 kl 24 til og med 28.01 kl 24.

Begrunnelse for videreføring av gult nivå i skoler og barnehager

Kristiansund er under et omfattende utbrudd av Omikron. Smitteutviklingen har vært betydelig, og vi har blant de høyeste smittetallene i landet. Det å bremse smitten blant barn og unge blir viktig fremover for å hindre at for mange blir syke samtidig.

Trafikklys

Skoler og barnehager inkludert videregående skoler:

  • Gult nivå

Kristiansund, 20.01.2022, Askill Sandvik, Kommuneoverlege