I morgen, onsdag 14. november, skal vi gjøre utbedringer på vannledningen i Seljeveien. Arbeidet starter klokken 16.30 og vil vare utover kvelden.

Vi anbefaler at berørte beboere tapper vann i egnede beholdere til eget forbruk.

Dersom noen har spørsmål, ta kontakt med servicetorget på 71574000.