Informasjon om jodtabletter

0
278
Kommunelege Kai Grimstad og kommunalsjef oppvekst Olaug Haugen informerer om beredskap og eventuell bruk av jodtabletter for barn og unge som oppholder seg i skole og barnehage ved en eventuell atomhendelse.
Kommunelege Kai Grimstad og kommunalsjef oppvekst Olaug Haugen informerer om beredskap og eventuell bruk av jodtabletter for barn og unge som oppholder seg i skole og barnehage ved en eventuell atomhendelse.

Informasjon til foresatte i skoler og barnehager i Kristiansund ble sendt hjem i dag.

Informasjon om jodtabletter

Kommunelege Kai Grimstad og kommunalsjef oppvekst Olaug Haugen har i dag sendt ut et skriv med informasjon om jodtabletter og beredskap, samt bruk av disse i forbindelse med en eventuell uønsket atomhendelse, til skoler og barnehager. Dette er tabletter som skal tas i bruk dersom barn og unge er på skolen eller i barnehagen og det haster med å få tatt slike tabletter.

  • Jodtabletter er lagret på sentrallager i Kristiansund kommune. Ved en nasjonal anbefaling om bruk, vil disse raskt bli distribuert  til kommunale- og private barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Beredskapsseksjonen har ansvar for dette.
  • Målgruppen for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene.
  • Jodtabletter er aktuelt ved en eventuell atomhendelse.  Årsaker til en hendelse kan være utslipp fra et av Europas kjernekraftverk, utslipp fra reaktordrevne fartøy langs norskekysten, en terroraksjon eller annet. Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.
  • Det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap vil, ved en atomhendelse, om nødvendig gi en anbefaling om inntak av jodtabletter, sannsynligvis sammen med et råd om å oppholde seg innendørs.
  • Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig etter at kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt det.
  • Skolene og barnehagene i kommunen sørger for utlevering av jodtabletter til barn/elever som oppholder seg på skolen/ i barnehagen, og varsler foresatte. Barna/elevene inntar da tablettene når de får de utlevert.

Jodtabletter kan kjøpes reseptfritt på apotek for hjemmelagring  og det anbefales at familier kjøper inn til alle under 40 år, gravide og ammende.

Her er link til mer informasjon om beredskap Din beredskap | Sikkerhverdag