Vi har oppdaget en vannlekkasje i Kaasbæls vei, denne skal vi utbedre mandag 19. november. Vi starter arbeidet klokken 09.00 og fortsetter utover dagen.

Vannet blir borte i perioden vi arbeider med utbedringen. Vi anbefaler beboere som er berørt om å tappe vann til eget forbruk i egnede beholdere.

Dersom noen har spørsmål, ta kontakt med Kristiansund servicetorg på 71574000.