Temadag – Parkering og sentrumsutvikling

0
26
Varaordfører Berit Marie Frey snakket om hva Kristiansund kommune ønsker med sentrum
Varaordfører Berit Marie Frey snakket om hva Kristiansund kommune ønsker med sentrum

I dag er det temadag der fokuset er parkering og sentrumsutvikling

Temadag hos Kommunalteknikk

Spennende program hos Kommunalteknikk i dag. Temaet for dagen er byutvikling og parkering. Prosjektleder Elin Kamsvåg trakk frem at i arbeidet hun har gjort i prosessen med å se på parkering, har det helt tydelig kommet frem at dette er også en del av å utvikle byen til en god by for innbyggerne.

Varaordfører Berit Marie Frey snakket om hva kommunen ønsker å oppnå med et godt sentrum.

Programmet gjennom dagen er som beskrevet under og det starter kl 1000 og slutter kl 1400

  • Åpning ved prosjektleder Elin Kamsvåg
  • Hva vil vi med Kristiansund sentrum? Ved varaordfører Berit Marie Frey 
  • Hva har de fått til i Fredrikstad? Ved Kjell Arne Græsdal, Fredrikstad Næringsforening
  • Forprosjekt parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering. Ved prosjektleder Elin Kamsvåg
  • Boligsoneparkering i Ålesund. Ved Roar Salen og Yngvild Haaland, Ålesund parkering
  • Parkeringsanlegg i fjell – hva er mulig å få til? Ved Stig Ivar Mork fra Veidekke
  • Hva vil ungdommen med Kristiansund sentrum. Ved Håvard Brændeland fra ungdomsrådet i Kristiansund

Arrangementet blir streamet på kommunens Facebookside og du vil kunne se det i opptak der også.

Prosjektleder Elin Kamsvåg ønsket velkommen til temadag om sentrumsutvikling og parkering
Prosjektleder Elin Kamsvåg ønsket velkommen til temadag om sentrumsutvikling og parkering