I forrige uke publiserte Tidens Krav en artikkel om kutt i stillinger i Kristiansund kommune. Vi føler behov for å nyansere denne informasjonen.

  • Budsjettprosessen får 5% reduksjon for 2019.
  • Innsparingen på 66 millioner (22 mill. hvert år) fordelt på 3 år 2020 – 2022 gjelder stillinger sektordelt. Gjennomføringen blir politisk styrt på mange måter og kan forandre seg underveis. Vi informerer så godt vi kan om innholdet i prosessene fram til endelig vedtak.
  • Gjennomføringen av prosjekt 2020-2022 blir vedtatt endelig 18. desember. Etter dette settes gruppene (medvirkning fra noen mellomledere og hovedtillitsvalgte i all de tre gruppene) i arbeid samtidig som det skal holdes allmøter (start og slutt) og egen informasjonsplan settes i drift.

Det blir satt ned tre arbeidsgrupper som skal se på mulige løsninger for å nå de målene som er satt. De tre gruppene skal ledes av kommunalsjefene Christine Reitan, Karl Kjetil Skuseth og Siv Iren Stormo Andersson.

Kuttlisten som Tidens Krav presenterte i sin artikkel er ikke reell, men en matematisk modell for å synliggjøre hvordan kuttene kan se ut. Her er det ingenting som er besluttet, gruppene settes i verk etter bystyrets behandling 18. desember.

– Kommunen har over de siste årene tilegnet seg et driftsnivå som er høyere enn de økonomiske rammene. Gjennomgang av styringsdata viser at vi har en høy ressursbruk innen de store sektorene. Det er derfor initiert en ny prosess som skal ha mål om å få mest og best mulige tjenester ut av tilgjengelige ressurser. Samtidig er det sentralt at kommunen opparbeider seg økonomisk handlingsrom som kan brukes til å få kvalitativt gode prosesser som resulterer i gode beslutninger, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.