Vi skal gjøre utbedringer på vannledningen i Wessels gate på Innlandet i morgen (tirsdag 27. november). Dette medfører at beboere i gata vil være uten vann fra klokken 09.00 og utover dagen.

Vi anbefaler at dere tapper vann til eget bruk i egnede beholdere.

Dersom det er noen spørsmål rundt arbeidet, ta kontakt med Kristiansund servicetorg på 715 74000.