Kristiansund kommune deltar i nettverksarbeidet «Barn og unges helsetjeneste»

0
54
Avdelingsleder i Forebyggende Helsetjenester for barn og unge Tone Lyngvær Kvammen sammen med kommunepsykolog Line Lundgaard Solli
Avdelingsleder i Forebyggende Helsetjenester for barn og unge Tone Lyngvær Kvammen sammen med kommunepsykolog Line Lundgaard Solli

Kristiansund kommune er med i et nettverksarbeid/satsning rundt etablering av barn og unges helsetjeneste i Møre og Romsdal.

Målet med Barn og unges helsetjenester er å sikre at barn og unge med psykiske utfordringer får rett hjelp tidligst mulig. 

Helse Fonna er et forbilde

Med Helse Fonna som forbilde og modell ønsker vi med prosjektet å lage et samhandlingsforløp for de sju vanligste psykiske helseplagene hos barn og ungdom. Forløpene skal fungere som kart over tjenestene, der roller og ansvar er tydelig fordelt og avklart mellom ulike instanser. Forløpene er først og fremst et verktøy for fagfolk for at man skal klare å gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud.

De sju vanligste psykiske helseplagene hos barn og ungdom er:

  • Angstplager
  • Autismespekterforstyrring
  • Bekymring for barn 0 – 3 år
  • Problemer med oppmerksomhet og uro
  • Spiseproblemer og spiseforstyrrelser 
  • Depresjon og tristhet
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt

Deltakere og kontaktpersoner

Avdelingsleder i Forebyggende Helsetjenester for barn og unge Tone Lyngvær Kvammen deltar i satsningens prosjektgruppe og kommunepsykolog Line Lundgaard Solli og Enhetsleder Elin Mari Strømsholm er kommunens kontaktpersoner.

Vil du vite mer? Da kan du lese mer om nettverksarbeidet på Helse Møre og Romsdal sine nettsider.