Hvordan er det å sykle i Kristiansund kommune?

0
21
Brukerundersøkelse om hvordan tilretteleggingen for syklister er i kommunene. Syklistforeningen
Brukerundersøkelse om hvordan tilretteleggingen for syklister er i kommunene.

Hva synes du om tilretteleggingen for sykling i Kristiansund kommune?

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i ut ifra et brukerperspektiv. Den vil være åpen 1. juni – 31. juli.

1.juni åpner spørreskjemaet der du som syklist kan svare på 28 påstander om sykkeltilrettelegging her i kommunen.

Dette er en digital og anonym brukerundersøkelse som vil gi nyttig informasjon tilbake til kommunen om hvordan du som bruker av sykkel opplever dette i vår kommune.

Linken til undersøkelsen er åpen fra 1.juni til og med 31.juli 2022

Mer informasjon om sykkelundersøkelsen finner du på hjemmesiden til Syklistforeningen