Sivilforsvaret tester varslingsanleggene onsdag 8. juni

0
19
Sivilforsvarets varslingsanlegg testet onsdag 8.juni kl 1200 DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Sivilforsvarets varslingsanlegg testet onsdag 8.juni kl 1200 DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

I morgen onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i over hele landet også i Kristiansund.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Mer informasjon om testing av varslingsanleggene finner du på hjemmesidene til DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap