Hovedutvalg skole, barnehage og kultur besøker Allanengen skole

0
18
Hovedutvalg skole, barnehage og kultur besøker Allanengen skole. Ledelsen ved Allanengen presenterer gode jobben de gjør i hverdagen.
Hovedutvalg skole, barnehage og kultur besøker Allanengen skole. Ledelsen ved Allanengen presenterer gode jobben de gjør i hverdagen.

For kort tid siden var hovedutvalg skole, barnehage og kultur på besøk hos Allanengen skole. Utvalget ønsker å gjennomføre besøk hos alle enheter de har innen sitt fagområde.

Møter mellom politikere og medarbeidere i kommunen

Hovedutvalg skole, barnehage og kultur har startet på en rundtur til alle enheter i kommunen de har innenfor sitt fagfelt. De tar sine ordinære hovedutvalgsmøter ute i felten og får på samme tid møte de som jobber der ute. 

Program på disse møtene

Møtet starter gjerne med en omvisning hos enheten, før enheten gir en orientering om arbeidet de gjør samt forteller om resultater og utfordringer og etter dette behandler utvalget da sakene som er til behandling. 

Hos Allanengen

Dagen på Allanengen startet med en omvisning på mat og helserommet, SFO-lokalene og sløydsalen. Her skal ulike rom bytte plass i løpet av kort tid, for å få et bedre læringsmiljø for elevene og arbeidsmiljø for alle som jobber der. 

Etter dette sto innføringsklassen sammen med 2.klasse for underholdningen i form av en flott sang for utvalget. Elevrådet fortalte også samt at rektor Elin Levinsen Lyngstad fortalte om bruken av alle flaggene som representerer alle ulike nasjonaliteter som finnes på skolen.

Før alle sakene i utvalget skulle behandles fikk utvalget en utførlig presentasjon av Allanengen skole og jobben som gjøres der hver dag. De som presenterte skolen var inspektør Stian Golmen, inspektør Camilla Maria Kvernberg og rektor Elin L. Lyngstad.

Hva er et hovedutvalg?

Hovedutvalg er faste politiske utvalg i kommuner og fylkeskommuner som styres etter formannskapsmodellen. Hovedutvalg har avgjørelsesmyndighet på sine saksfelt delegert fra kommunestyret eller fylkestinget, og innstillingsmyndighet i saker der avgjørelsesmyndighet ikke er delegert. (Kilde: Wikipedia)Previous

Hovedutvalg skole, barnehage og kultur besøker Allanengen skole - Klikk for stort bilde
Hovedutvalg skole, barnehage og kultur besøker Allanengen skole. Både politikere, administrasjon og ledelsen ved Allanengen deltar i dette møtet. | Fotograf: Ingunn Strand
Hovedutvalg skole, barnehage og kultur besøker Allanengen skole - Klikk for stort bilde
Hovedutvalg skole, barnehage og kultur besøker Allanengen skole. Sigve Torland følger engasjert med i presentasjonen og kommer med spørsmål og innspill til ledelsen ved Allanengen skole. | Fotograf: Ingunn Strand
Hovedutvalg skole, barnehage og kultur besøker Allanengen skole - Klikk for stort bilde
Rektor Elin L. Lyngstad snakker varmt om jobben som gjøres hver dag her på Allanengen. | Fotograf: Ingunn Strand