Bading på Barnebasen anbefales ikke

0
44
Badestranden ved Barnebasen på Nordlandet en solskinnsdag
Nye prøver er tatt ved Barnebasen som viser utmerket vannkvalitet. Fotograf: Joanne M. Haigh Bratset

På grunn av problemer med et avløpsanlegg, fraråder kommunen bading ved Barnebasen på Nordlandet på det nåværende tidspunkt. Skal du bade i helgen anbefales bruk av andre badeplasser.

Tidspunkt for prøvetaking

Prøven av badevannet som ble tatt 21. juni viser høyere enn ønskelige nivåer av bakterier i vannet ved barnebasen. Det ble målt mer enn 1000 Intestinale enterokokker og derfor kommer vi med denne anbefalingen om ikke å bade ved Barnebasen.

Vannet er testet for e.coli og intestinale enterokokker. E.coli i vannet betyr fersk forurensning, mens intestinale enterokokker kan bety at det også finnes noe litt eldre kloakkforurensning, siden denne bakterien overlever lengre i vannet. Bakterieinnhold blir oppgitt som CFU/100 ml.(Antall bakteriekolonier).

E.Coli og intestinale enterokokker, er typer av tarmbakterier som finnes hos mennesker og varmblodige dyr. Påvisning av disse i badevannet er sikre indikatorer på forurensning fra avføring.

Tabell som forklarer verdiene på vannkvaliteten

ParameterUtmerketGodTilstrekkelig
Intestinale enterokokker/100 ml100*200*185**
E. coli/100 ml250*500*500**

* Basert på at 95 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi
** Basert på at 90 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

Kommunen jobber med å løse problemet og vi håper at badeplassen kan brukes neste uke.

Andre badesteder i kommunen

Vi har tatt prøver også ved Skjærva, Brunsvika, Kolvika, Freistranda, Dalabukta og Vadstienvika. Alle disse viser utmerket vannkvalitet.