Akutt vannlekkasje på Goma

0
44
Utekrane for vann
Bruk utekranen til å tappe det misfargede vannet som kan finnes i rørledningene etter vannlekkasje og endret vannretning.

Grunnet en akutt vannlekkasje på Goma har det vært nødvendig med en omkobling av vannforsyningen.

Misfarget vann

Strømningsretningen i enkelte rørledninger har som følge av vannlekasjen endret retning. Når vannstrømmen i rørnettet endrer retning kan avleiringer rives løs og føre til misfarget vann. Misfargingen er udelikat men ikke farlig, det er vannets egne bestanddeler som i rørnettet er avleiret over tid.

Dersom du opplever farge på vannet kan du tappe kaldt vann til det blir blankt og friskt. Bruk gjerne utekranen til tapping, da slipper du at misfarget vann kommer inn i huset. Misfarget vann kan forekomme både på Goma og på Kirklandet.