Forurensningsforskriften kapittel 7 blir enklere å bruke

0
46
Skjermdump av Miljødirektoratets informasjon om nye endringer.
Skjermdump av Miljødirektoratets informasjon om nye endringer.

Regjeringen har vedtatt endringer i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. De nye reglene trer i kraft 1. juli 2022.

Forskriften blir enklere å bruke enn før. Dette vil øke gjennomføringen av pliktene i forskriften som skal sikre trygg utendørs luftkvalitet til befolkningen og økosystemene i Norge. Mer detaljert informasjon finner du på Miljødirektoratets hjemmesider og Lovdata side sider.