Onsdag 28. november skal vi gjøre utbedringer på vannledingen i Nordmørsveien. Arbeidet starter klokken 09.00 og vil pågå utover dagen.

I denne perioden vil vannet være borte. Vi anbefaler at dere tapper av vann til eget forbruk i egnede beholdere.

Dersom dere har  spørsmål, ta kontakt med Kristiansund Servicetorg på 715 74000.