Behov for flere utleieboliger for Ukrainske flyktninger

0
33
Illustrasjonsfoto av stue med sofa og tv
Behov for gode boliger for utleie til flyktninger fra Ukraina. Det er ønskelig med 2 soverom.

Har du utleiebolig ledig og kan leie ut til flyktninger fra Ukraina, registrer deg via linken under

Behov for flere boliger for bosetting av flyktninger

Det har kommet inn informasjon fra mange som ønsker å leie ut til flyktninger, tidligere i år. Tusen takk til alle dere som har henvendt dere i denne forbindelse. Noen av boenhetene er allerede tatt i bruk og noen er av ulike grunner ikke tatt i bruk.

Nå har vi behov for flere boliger. Det er viktig at dette er boliger av god kvalitet og at de er godkjent som egen enhet hos kommunen fra før. Vi ønsker også helst boenhet med 2 soverom eller flere.

Har du registrert din interesse tidligere er dette ikke nødvendig nå. Vi ønsker at nye tar kontakt dersom de har bolig som de ønsker å leie ut.

Link til mer informasjon om registrering av interesse for utleie samt skjema å fylle ut.