Kristiansund kommune ønsker å fylle Thon hotell ved å invitere bedrifter til gratis næringslivsdag.

Kristiansund kommune arrangerer Næringslivsdag fredag 14. desember, på Thon hotell Kristiansund. Formålet er å sette lokale og regionale bedrifter i stand til å levere konkurransedyktige tilbud til kommunen.

Vil utvikle lokalt næringsliv

– Kristiansund kommune brukte over 700 mill. kroner i fjor på varer og tjenester – i årene framover skal kommunen bruke enda mer! Det gir gode og unike muligheter for lokalt næringsliv som er på og tilbyr gode løsninger. Regelverket tillater oss ikke å tilgodese lokale leverandører til fordel for andre, men vi ønsker å gjøre alt vi har lov til for at lokalt næringsliv kan være med å konkurrere. Som et ledd i dette inviterer vi til gratis næringslivsdag, sier økonomisjef, Martin Gjendem Mortensen.

– Når det gjelder anskaffelser er vi i kommunen ekspert på våre behov. Men det er leverandørene som er ekspert på løsningene. Derfor har vi erfart at det er en stor fordel å involvere markedet så tidlig som mulig i en anskaffelse. Vi innrømmer gjerne at vi ikke kan finne opp kruttet hver gang, og vi ønsker å legge til rette for innspill og dialog der det er formålstjenlig. Anskaffelser med mer dialog mellom offentlig oppdragsgiver og leverandørene skal bidra til næringsutvikling og en mer moderne offentlig sektor. Dialog er et grep som kan bidra til bedre anskaffelser, sier innkjøpssjef Asle Orseth.

Et unikt innblikk

Bedrifter som deltar på næringslivsdagen vil få innblikk i hvordan kommunen tenker som oppdragsgiver. Flere anskaffelser som er planlagt gjennomført vil presenteres for første gang, noe som gir næringslivet en mulighet til å forberede seg tidlig.
I tillegg vil det bli gitt en innføring i hvordan skrive gode anbud og posisjonere seg som fremtidens leverandør til det offentlige.
Bedrifter får også mulighet til å presentere sin bedrift og komme med innspill til kommunen gjennom en speed-date.
– Kommunen ønsker med dette å være imøtekommende overfor næringslivet. Nå håper vi bedrifter kjenner sin besøkelsestid og møter opp. Vi har plass til mange, avslutter Asle Orseth.

Generell informasjon:
Konferansen er gratis, enkel lunsj er inkludert.
Påmelding innen 30.novemeber via påmeldingsskjema

Link til påmeldingsskjema: MELD MEG PÅ

Link til Facebook arrangement: https://www.facebook.com/
events/333343410776798/