Kommunen har sammen med NTNU gjennomført fire miljø-verksteder den siste måneden. Denne uken var det verksted på Dale barneskole. Forskerne fra NTNU utfordret 5. trinn til å hjelpe til med å løse plastproblemet.

 Målet er at Kristiansund skal bli en plastnøytral by i 2030. Byen skal med andre ord resirkulere like mye plast som den forbruker.

 – For å nå de høye klimamålene for fremtiden, krever det gjennomgripende forandringer i hvordan vi tenker i samfunnet, i organisasjoner, på arbeidsplassene og som individer. Som forsker jobber jeg med å utvikle en metode som skal bidra til økt innovasjon og positiv forandring. Denne metoden springer ut fra «Nature In Your Face», der vi mennesker utfordres til å sette naturen først. I dette forprosjektet «Plastnøytrale Kristiansund», sammen med Kristiansund kommune, har vi nå prøvd metoden i fire verksteder. To av disse med lokale firma og kommunalt ansatte og to med femteklassene på Dale barneskole, sier dr. Erica Löfström​ fra NTNU.

 Digitaliseringskoordinator Rita Nerland fra Kristiansund kommune var med på å gjennomføringen av verkstedene. Hun mener også at planene om plastgjenvinningsfabrikk på Husøya er med på å styrke kommunens ambisjoner om å bli plastnøytral. Nerland mener også at andre forutsetninger er på plass i nordmørsbyen.

– Kristiansund har levd av havet i all tid, og det skal vi fortsette med også i fremtiden. Det er derfor veldig tydelig for alle her at plast og forsøpling i havet er et problem, sier Nerland.

  – I disse verkstedene har vi sammen sett på mulighetene for å oppnå plastnøytralitet, og så langt er vi imponert over den kunnskapen, kreativiteten og endringsviljen som allerede er på plass. Vi har fått på plass et nettverk, der blant annet barna på Dale har fått en nøkkelrolle i å utfordre oss voksne på å skape plastnøytralitet, sier forskeren fra NTNU.

 Femteklassingene på Dale har blant annet satt søkelyset på plast som enkelt kan erstattes av noe annet, eller helt enkelt fjernes. Blant noe av forslagene barna var at plasttuten på drikkekartongene enkelt kunne fjernes.

 

En av gruppene på Dale konkluderte med at:

«De voksne har rotet det til, nå må vi barna rydde opp».