I helga har vi hatt to tilfeller av gressbrann i Kristiansund, på Frei og Innlandet. På denne tiden av året er faren for lyng-, gress- og skogbrann stor. Når det er tørt flere dager på rad, øker faren betraktelig. Lett nedbør er heller ingen garanti mot at branner ikke kan oppstå.

I Norge er det forbudt å gjøre opp ild, for eksempel tenne bål og grill, i nærheten av skog eller annen utmark i perioden 15. april til 15. september uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillat å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Enhver plikter å vise aktsomhet når det gjøres opp ild. Dersom du likevel gjør opp ild der det er fare for spredning av brann, kan du risikere å bli anmeldt til politiet og bøtelagt. Både brannen på Frei og brannen på Innlandet ble anmeldt. Det gikk heldigvis bra i begge tilfellene, men hadde vindretningen og vindstyrken vært litt annerledes kunne brannene fått langt større konsekvenser.

– Det er viktig å se an lokale forhold, vise aktsomhet og bruke sunn fornuft, sier brannsjef i Kristiansund Kjell Inge Mathisen.

Oppdager du brann i gress, lyng eller skog må du snarest varsle på telefon 110. Det er da viktig at du oppgir så nøyaktig steds- og situasjonsbeskrivelse som mulig.

Dette kan du gjøre:

  • Tenne bål på stranda, gjerne i fjæresteinene
  • Grille eller bruke bålpanne hjemme
  • Tenne bål i områder med snø
  • Tenne bål i områder det er vått på grunn av mye nedbør over lang tid

Dette kan du ikke gjøre:

  • Tenne bål i skog og utmark
  • Tenne grill eller engangsgrill i skog og utmark
  • Brenne avfall som ikke er rent trevirke eller hageavfall
  • Gjøre opp ild der det kan føre til større brann