På grunn av ombyggingen av nye Rokilde vil Kristiansund kommune gjøre endringer på parkeringen rundt Storhaugen helsehus. Området blir i disse dager skiltet, og du må ha gyldig parkeringsbevis for å parkere.

– Vi har stengt av en del av området rundt Kringsjå og Rokilde. Dette medfører at det blir større pågang på parkeringsplassene rundt Storhaugen. Derfor gjør vi en regulering i området og innfører parkeringsbevis, sier helse- og omsorgfaglig prosjektleder Anni Jensen.

Hun forteller også at en god del naboer har brukt parkeringsplassene rundt Storhaugen og at disse nå må finne seg andre steder å parkere om de ønsker å unngå gebyr. Det er Kristiansund parkering som skal håndheve de nye parkeringsreglene i området.

– Vi ønsker å sørge for en smidig parkeringsløsning i ombyggingsfasen. Når Rolkilde er ferdig i 2020 vil det bli flere parkerinsplasser en tidligere i området, sier Jensen.

Anleggsarbeidet i Tollåsenga er ferdig i februar, da vil det bli flere tilgjengelige plasser for parkering i gata.

– I tidsrommet mellom 14.30 og 15.30 vil det være utfordringer i området. Da er det vaktskifte på Storhaugen og Kringsjå, samt at mange foreldre henter ungene i barnehagen. Jeg ber om at alle utviser ekstra forsiktighet i dette tidsrommet, sier prosjektlederen.

Tilgangen til Lillesanden blir begrenset i byggeperioden. Veien fra Politimester Bendixens gate ned til Lillesanden er sperret og publikum som ønsker å bruke området må ta seg frem via stien i Vuggaveien.